četvrtak, 27. veljače 2014.

Da li su dijete djelotvorne?

Od svih čovjekovih iskustava proces provođenja dijete je jedan od najnedjelotvomijih i najčudnijih. Kad se to još ljudi lišavaju i disciplinuju danima, sedmicama i čak mjesecima kako bi postigli izvjestan cilj samo zato da bi vidjeli da ih je cilj iznevjerio onog trenutka kad je postignut? Zar ovo iskustvo nije dovoljno razočaravajuće? Mnogi dijetalci redovno se tome podvrgavaju s oduševljenjem gubeći nekoliko kilograma za kratko vrijeme, samo zato što bi ih ponovo dobili. Ovi dijetalci se iscrpljuju mentalno, duhovno, fizički i emocionalno, uvijek tražeći ali nikada ne nalazeći trajni rezultat za kojim teže. I to učestalo i neuspješno traganje stvara prekomejran stres i emocionalnu pustoš koju dijetalci suviše dobro poznaju.

Šta je uopšte dijeta? Ljudi sebi puštaju sve na volju sve dotle dok mogu da se pogledaju u ogledalo ili dok im odjeća ne postane pretjesna. Tada se s gunđanjem prisiljavaju na ,,dijetu“ da se iskupe za ta odavanja užicima. To je kao da istrčite napolje i zaključate garažu nakon što se neko odvezao vašim kolima.
Suviše je kasno; šteta je učinjena: „Nadoknada za to odavanje užicima je kao obično, lišavanje, i gotovo svaka „dijetalna kura“ danas na tržištu zahtjeva od dijetalca da skine kilograme po svaku cijenu. Dijetne šeme su veoma skup način da se izgubi težina. Često njihovu stvarnu cijenu plaćamo zdravljem.Zašto dijete nisu djelotvome? Odgovor je stvarno sasvim je­dnostavan. O čemu razmišljate kad ste na dijeti? Upravo kao ja, vi obično razmišljate o tome šta ćete jesti kad se konačno završi ovo iskušenje. Kako je moguće da uspijete sa svojom dijetom kad je hrana jedino o čemu razmišljate? Uzdržavanje od hrane nije odgo­vor na zdravo, neprekidno gubljenje težine. To vas obično kasnije tjera da se prejedete što komplikuje problem. Lišavanje i prejedanje postaju začarani krug i to je upravo jedan od mnogih problema provođenja dijete.

Drugi problem je u tome što su dijete privremene; dakle i rezultati moraju biti privremeni! Da li želite da stalno ili privre­meno budete vitki? Stalne mjere donose stalne rezultate. Da li ste ikada čuli da neko kaže „Pokušao sam sa svakom dijetom koja god je došla na tržište i čini mi se da ništa nije djelotvomo“? Zašto su oni probali svaku dijetu? Oni su bezuspješno probali svaku dijetu jer je provođenje dijete pogrešan pristup! Dijete ne uspjevaju zbog režima koji je u njih uključen. Malo nas se može uspješno dugo disciplinovati kad se radi o hrani. Ipak, mnogi ljudi, budući da nemaju alte­rnativu, nastavljaju da rade ono što su uvijek radili - da drže dijetu jer im nikada nije bila predočena plodonosna alternativa, oni na­stavljaju da tragaju za takvom jednom panacejom koja će učiniti kraj jednom zauvijek — njihovoj borbi za vitku liniju.