nedjelja, 16. ožujka 2014.

Kako odabrati pravu dijetu?

Kad počnemo sa dijetom, u našem tjelesnom sistemu dolazi do pometnje dok pokušava da se prilagodi novom režimu ishrane. To je kao da uzmete metalnu šipku i da je stalno savijate. Konačno će postati slaba i slomiti se. Ako tijelo stalno potresate provođenjem dijeta postaće slabo i doživeće slom. Prema anketi Luisa Herisa 62% Amerikanaca je prekomjerno teško.
Smatra se daje preko četrdeset miliona Amerikanaca gojazno; to jest, da je teže za devet ili više kilograma. Više od polovine naci­je provodi dijetu ili ju je provodilo.

Ali, činjenica je da dijete nisu djelotvome! Nikada nisu bile i nikada neće ni biti. Čiste brojke trebalo bi da vam to dokažu. Koliko je bilo dijeta za posljednjih dvadeset godina? Pedeset? Stotinu? Da su one zaista bile djelotvorne, zar bi postojala potreba za beskrajnim lancem novih? Da su dijete djelotvorne zar ne bi stopa gojaznosti u ovoj zemlji svake godine opadala umjesto da raste? Samo u Sjedinjenim Državama 1982. g. potrošilo se petnaest milijardi dolara na šeme za gubljenje težine! Da imate petnaest mil­ijardi dolara mogli biste da trošite jedan milion dolara svakog dana tokom četrdeset godina i još uvek da vam ostane četiri stotine miliona dolara! Da su dijete djelotvome ta ogromna količina novca sigurno bi rješila ovaj problem, zar ne? Činjenica je da se ova nevjerovatna suma svake godine povećava za jednu milijardu dolara. Uprkos novim dijetama koje dolaze i odlaze spomenuti problem postaje sve gori.

koja je dijeta idealna


Očigledno je da ljudi imaju taj problem zbog navika u ishrani. Zbrka i frustracija naglo se šire jer većina dijeta protivriječe jedna drugoj. Kad se autoriteti jedan s drugim ne slažu kojem od njih laik treba da vjeruje. Jedna poznata dijeta kaže da treba jesti uglavnom proteine i veoma malo ugljenih hidrata. Druga, jednako tako po­znata dijeta, kaže da treba jesti uglavnom, ugljene hidrate i veoma malo proteina. Mogu li obje biti u pravu? Po trećoj šemi možete da jedete šta god vam se trenutno sviđa a zatim da to isperete anana­som i papajom. Druga opet kaže da se pojede mali komad od onoga što volite ali svakako treba vježbati i pozitivno misliti. Jedna opet preporučuje da se može jesti sve što se u snu poželjeti može samo najprije treba izvagati. A jedna druga kaže da se treba pridržavati programa šeme svaki put samo po dvije nedjelje. Mnoge dijete samo se oslanjaju na zamorno brojanje kalorija. Najopasnija od svih je najnovija dijetalna ludost po kojoj se prava hrana zamenjuje lijekovima i „hranjivim praškovima“. Šteta po čovjekovo zdravlje zbog ovoga još treba da se utvrdi. Budući da smo se dosada jako po­uzdavali u dijete i da znamo da one nisu djelotvome, kakva je sada naša alternativa? Možemo reći da ćete upravom na ovog blogu imati priliku pročitati takvu. 

četvrtak, 27. veljače 2014.

Da li su dijete djelotvorne?

Od svih čovjekovih iskustava proces provođenja dijete je jedan od najnedjelotvomijih i najčudnijih. Kad se to još ljudi lišavaju i disciplinuju danima, sedmicama i čak mjesecima kako bi postigli izvjestan cilj samo zato da bi vidjeli da ih je cilj iznevjerio onog trenutka kad je postignut? Zar ovo iskustvo nije dovoljno razočaravajuće? Mnogi dijetalci redovno se tome podvrgavaju s oduševljenjem gubeći nekoliko kilograma za kratko vrijeme, samo zato što bi ih ponovo dobili. Ovi dijetalci se iscrpljuju mentalno, duhovno, fizički i emocionalno, uvijek tražeći ali nikada ne nalazeći trajni rezultat za kojim teže. I to učestalo i neuspješno traganje stvara prekomejran stres i emocionalnu pustoš koju dijetalci suviše dobro poznaju.

Šta je uopšte dijeta? Ljudi sebi puštaju sve na volju sve dotle dok mogu da se pogledaju u ogledalo ili dok im odjeća ne postane pretjesna. Tada se s gunđanjem prisiljavaju na ,,dijetu“ da se iskupe za ta odavanja užicima. To je kao da istrčite napolje i zaključate garažu nakon što se neko odvezao vašim kolima.
Suviše je kasno; šteta je učinjena: „Nadoknada za to odavanje užicima je kao obično, lišavanje, i gotovo svaka „dijetalna kura“ danas na tržištu zahtjeva od dijetalca da skine kilograme po svaku cijenu. Dijetne šeme su veoma skup način da se izgubi težina. Često njihovu stvarnu cijenu plaćamo zdravljem.Zašto dijete nisu djelotvome? Odgovor je stvarno sasvim je­dnostavan. O čemu razmišljate kad ste na dijeti? Upravo kao ja, vi obično razmišljate o tome šta ćete jesti kad se konačno završi ovo iskušenje. Kako je moguće da uspijete sa svojom dijetom kad je hrana jedino o čemu razmišljate? Uzdržavanje od hrane nije odgo­vor na zdravo, neprekidno gubljenje težine. To vas obično kasnije tjera da se prejedete što komplikuje problem. Lišavanje i prejedanje postaju začarani krug i to je upravo jedan od mnogih problema provođenja dijete.

Drugi problem je u tome što su dijete privremene; dakle i rezultati moraju biti privremeni! Da li želite da stalno ili privre­meno budete vitki? Stalne mjere donose stalne rezultate. Da li ste ikada čuli da neko kaže „Pokušao sam sa svakom dijetom koja god je došla na tržište i čini mi se da ništa nije djelotvomo“? Zašto su oni probali svaku dijetu? Oni su bezuspješno probali svaku dijetu jer je provođenje dijete pogrešan pristup! Dijete ne uspjevaju zbog režima koji je u njih uključen. Malo nas se može uspješno dugo disciplinovati kad se radi o hrani. Ipak, mnogi ljudi, budući da nemaju alte­rnativu, nastavljaju da rade ono što su uvijek radili - da drže dijetu jer im nikada nije bila predočena plodonosna alternativa, oni na­stavljaju da tragaju za takvom jednom panacejom koja će učiniti kraj jednom zauvijek — njihovoj borbi za vitku liniju.